Dama da canción galega

Músicas do mundo en voz de muller

Galería

Uxía

En boa compañía

Imaxen de portada e serie completa: Kim Manresa

Resto de imáxenes: diversas autorías